Срокове за производство

Всеки един продукт отнема различно време за изработка в зависимост от количеството и сложността на изпълнението му.

Стандартни срокове за изработка

   •    Визитки до 2000 бр. – до 2 работни дни;

   •    Визитки, флаери, плакати/постери – до 4 работни дни;

   •    Брошури/дипляни – до 5 работни дни;

   •    Каталози, списания – до 7 работни дни.

При заявка на малки количества от даден продукт – 5-100 бр, максималният срок за производство е 3 работни дни.